3,5 % opbakning til cirkulære offentlige indkøb?

Tørre tal afslører og dokumenterer manglende interesse og vilje til at fremme cirkulær tankegang i offentlige indkøb: I blot 3,5 % af de offentlige udbud indgår TCO og totalomkostninger. Skærp fokus på at vende denne bølge. For vi skal have udskiftet skåltalerne med langsigtede valg i indkøb og udbud, hvis offentligt indkøb i praksis skal bidrage til en mere cirkulær økonomi.

 3,5 % af de opgaver, der i perioden juli 2019 til marts 2020 er sendt i EU-udbud, nævner ”totalomkostninger” eller ”TCO”. Jeg lader den lige stå et øjeblik: 3,5 %. Det er dæleme ikke mange, og det rimer dårligt på Danmarks ambition om at gå fra brug-og-smid-væk-samfundet til den cirkulære økonomi. Det er tid til at   tage arbejdshandskerne på og udskifte skåltalerne med langsigtede valg i indkøb og udbud, som er forudsætningen for, at offentligt indkøb i praksis bidrager til en mere cirkulær økonomi.

I den cirkulær økonomi passer vi på de produkter, materialer og ressourcer, der er sat i omløb, så længe som overhovedet muligt, inden de dyrebare ressourcer ender som affald, og nye råvarer skal fødes ind i systemet. Derfor skal det være med det langsigtede fokus for øje, når tilbud til det offentlige evalueres og kontrakter tildeles.

Og derfor hænger cirkulær økonomi og totalomkostninger uløseligt sammen. Totalomkostninger eller Total Cost of Ownership (TCO) handler nemlig om at beregne de samlede omkostninger forbundet med at anskaffe, eje og bortskaffe et produkt eller en ydelse. På den måde hjælper TCO-beregninger ordregivere til at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste, fremfor blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris.

Vi løber efter det, vi bliver målt på
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har hvert år siden 2012 udgivet en statusrapport for offentlig konkurrence. Den gode nyhed er, at rapporten i år for første gang indeholder en analyse af grønne hensyn i EU-udbud. Den kan dermed være med til at give en indikation af, hvor meget det offentlige – som hvert år køber ind for 380 mia. kr. – bruger deres indkøbsmuskel til at løfte den grønne omstilling.

Den knapt så gode nyhed er altså, at rapporten viser, at blot 3,5 % af de opgaver, der er talt med i undersøgelsen, nævner ”totalomkostninger” eller ”TCO. Men mon ikke de fleste af os løber efter det, vi bliver målt på? Det tror jeg, og derfor glæder jeg mig over, at det offentlige fra nu af også måles på antal udbud med TCO og totalomkostninger.

Cirkulær økonomi indbygget i Svanemærkets nye møbelkriterier
Samme rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser heldigvis, at Svanemærket står stærkt i offentlige indkøb og er det mærke, der bliver brugt allermest i udbuddene.

Svanemærket har altså taget de cirkulære arbejdshandsker på, og de nye krav fremmer fx brug af bæredygtige fornybare, genanvendte og genbrugte materialer, hvilket fører til en mere effektiv og bæredygtig ressourceudnyttelse. Og der er skrappe krav til de kemikalier, der bruges i produktionen eller indgår i det færdige produkt. Disse krav øger muligheden for at genbruge og genanvende materialerne, når møblerne er udtjente, og fremmer dermed cirkulær økonomi.

Derudover skal svanemærkede møbler have et cirkulært design, der fremmer muligheden for reparation, recirkulering og brug af genanvendte og/eller fornybare materialer. Der er bl.a. krav om garanti, som inkluderer tilgængelighed af vigtige reservedele, og der er krav til, at produkterne nemt kan demonteres.

De nye opdaterede krav gør det således enkelt for alle, der indkøber møbler til offentlig sektor, at bidrage til den cirkulære økonomi, idet de blot skal vælge efter Svanemærket.

VÆR MED: Ny temagruppe om cirkulære forretningsmodeller og møbler
Derfor vil Svanemærket formentlig også indgå som en af vejene til mere cirkulært indkøb og øget fokus på totaløkonomi, når Forum for Bæredygtige Indkøb i løbet af foråret nedsætter en ny temagruppe om bæredygtigt indkøb af møbler. Jeg har meldt mig som tovholder for gruppen, og alle med viden, erfaring eller interesse i cirkulært indkøb af møbler og i at sætte yderligere skub i omstillingen til konkurrencedygtig og bæredygtig produktion og forbrug af møbler er velkomne.

3,5 % udbud med TCO nævnt er ikke godt nok. Så tag arbejdshandskerne på, og vær med i temagruppens arbejde for at fremme både udbud og efterspørgsel efter cirkulære løsninger inden for møbler.

Dato og program for opstartsmøde i temagruppe bliver meldt ud på ansvarligeindkøb.dk og på Forums nye LinkedIn-side. Hvis du ikke allerede følger siden, så tilmeld dig her: https://www.linkedin.com/company/75092400/admin/

Præsentation

Rikke Dreyer skriver om tendenser og aktuelle initiativer inden for bæredygtige indkøb på udbudsmedia.dk

Læs mere om Rikke Dreyer

Del dette med dit netværk: