Vækstpotentiale i hele Danmark

Mere end 11 millioner kroner er gennem EU-midler netop afsat til projekter, som skal styrke væksten på tværs af landet. 64 projekter i Interreg Europe-programmet under EU blev midt i februar godkendt til at modtage støtte. Syv af projekterne har danske partnere – heraf er seks forankret i regionerne – og de modtager i alt 11,44 millioner kroner. Interreg Europe-programmet, der dækker alle EU-lande, Norge og Schweitz, støtter regional udvikling gennem projekter, der deler viden og læring mellem virksomheder og myndigheder. Hensigten med programmet er at bruge offentlige midler bedre og mere effektivt.

– Virksomheder og myndigheder kan over en bred kam blive bedre til at arbejde sammen og udnytte hinandens potentialer. Det er Interreg Europe er solidt forum for. Det handler for eksempel om, at myndighederne bliver dygtigere til at tilrettelægge en politik, som gavner virksomhederne – og dermed borgerne med jobmuligheder, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Blandt de godkendte projekter med danske partnere er flere forankret i regionerne. Blandt andet projektet ”Circular Economy for SMEs”, hvor Væksthus Nordjylland sammen med Region Nordjylland skal støtte små og mellemstore virksomheder i at blive del af en såkaldt cirkulær økonomi. I dette tilfælde at virksomhederne vender miljøudfordringer til nye muligheder for grøn vækst. – Det handler dybest set om at se mulighederne. Når myndigheder og virksomheder samarbejder, kan det åbne nye muligheder, hvad enten det handler om grøn vækst i Nordjylland, offshore energi i Syddanmark eller medicinalindustri i hovedstadsområdet. Hver landsdel har gennem sine virksomheder særlige styrkepositioner, og det bør myndighederne understøtte, siger Jens Stenbæk.

I Interreg Europe-programmet finansierer EU 85 procent af midlerne, mens projektparterne selv står for 15 procent.

Del dette med dit netværk: