Krav om effektivisering

Professionelle bestyrelser i forsyningsselskaber står ikke højt på ønskelisten hos hverken Rambølls markedschef for energi Anders Dyrelund eller KLs Teknik og Miljøudvalgs formand Jørn Pedersen (V).

I et indlæg i Teknik & Miljø angriber Anders Dyrelund de nye effektiviseringskrav af forsyningssektoren, herunder fjernvarmen, fra centraladministrationen, hvor der ifølge markedschefen sættes spørgsmålstegn ved kommunernes og varmeforbrugernes evner til selv at effektivisere, fordi hvile-i-sig-selv-selskaberne ikke skulle have incitament til at effektivisere og nedbringe varmeprisen.

– Det er en fejlagtig og injurierende påstand, som burde få alle bestyrelsesmedlemmer på barrikaderne. Værre bliver det, når påstanden bruges som påskud for, at embedsmænd i centraladministrationen hellere må tage over og styre selskaberne med en centralistisk indtægtsrammestyring, skriver Anders Dyrelund, der samtidig efterlyser, at de kommunale bestyrelsesmedlemmer tager til orde.I hans øjne er der endnu mere brug for kommunernes engagement og ansvarlighed i fremtidens energisystem, som bør gennemtænkes, så det bliver endnu mere integreret, end det er nu. I kraft af sin egenskab af formand for KLs Teknik og Miljøudvalg samler Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen (V) depechen op.

I et indlæg på http://www.altinget.dk/forsyning/artikel/forsyningssektoren-skal-styres-fra-lokalt-hold pointerer han, at kommunalpolitikere i forsyningsselskabernes bestyrelser er et godt bindeled mellem ejer og selskab og har føling med den bredere kommunalpolitiske dagsorden: – Det er vigtigt, fordi selskaberne udfører opgaver, der er inde i hjertekulen af, hvad det vil sige at være kommune. Det er særlig vigtigt i en tid, hvor selskaberne vokser ud over kommunegrænserne og derfor i deres hverdag kan miste kontakte til de lokale interesser, skriver Jørn Pedersen blandt andet.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar