Vi har klippet … fra Anbud365

Vi har klippet …

Vores norske kolleger på Anbud365 fortæller om et webinar om voldsom ”udvikling i etisk handel” … læs videre her:

En voldsom utvikling er skjedd på fagfeltet etisk handel de senere årene, og spørsmålet er om anskaffelsesjuss og rettspraksis er i takt med denne. Problemstillingen ble satt på spissen i en Kofa-avgjørelse der Stavanger kommune ble felt i to av fire tildelingskriterier. Det er i grenselandet anskaffelsesjuss, internasjonale rammeverk og omforent metodikk for virksomhetsstyring Stavanger kommune utforsker og manøvrerer. På et webinar 26. august i regi av Etisk handel Norge får du høre mer om dette.

Påmelding til og informasjon om det digitale webinaret 26. august finner du her. Arrangementet er to-delt. Første del – om Stavangers erfaringer – er åpent for alle og gratis, den andre delen er forbeholdt medlemmer i Etisk handel Norge.

Del dette med dit netværk: