Påstand om kommunalt bureaukrati er ”grebet ud af den blå luft”

Ifølge regeringens reformudspil – Danmark kan mere III – er udgifterne til administration i kommunerne vokset med 2,5 mia. kr. siden 2013. Men det er lodret forkert, siger økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh. Han skriver følgende: Kan der spares 2,5 mia. kr. i kommunerne ved at reducere bureaukrati og administration? Selvfølgelig skal hver en femøre (hvis nogen har dem stadigvæk) vendes…. Men det er bare ikke realistisk at finde besparelser, der kan frigøre 2,5 mia. kr. i kommunerne. Det svarer til 4.000-5.000 stillinger.

Men inden vi helt opgiver håbet, så er der den detalje, at staten fra 2011 til 2022 øgede udgifterne til administration og ledelse med over 9,4 mia. kr. Stigningen i årsværk til administration og ledelse har betyder ansættelse af 16.800 flere akademikere i perioden. Heraf er over 10.000 DJØF’ere (kilde: CEPOS, notat 20/8/22). Så jeg kan berolige alle kommunalt ansatte administratorer med at de ikke behøver at blive omskolet. Der er job nok i staten.

I den mere seriøse del, så sagde Finansministeren i går (26/9-22) blandt andet: ”Vi kan frigøre 2,5 mia. kr. fra bureaukrati og administration. Det er det vokset med, og vi ønsker at rulle det tilbage. Og hver eneste krone skal gå til velfærd.” I interviewet med Akademikerbladet siger jeg: ”Mange af de effektiviseringer og tiltag, som regeringen nu vil have, er allerede fortaget. Så der er ikke flere lavthængende frugter. Kommunerne har én sum penge, og borgerne skriger på bedre service. Hvis der var oplagte besparelser, ville borgmestrene for længst have foretaget dem.”

I en analyse fra juni 2022, som Indenrigs- og boligministeriets såkaldte Benchmarkingenhed har lavet, kan man se, at udgifterne til administration og ledelse per indbygger stort set er uforandrede fra 2013 til 2021 plus og minus småting. Det dækker over et fald fra 2013 til 2019, og så stiger det især i 2021. Det sidste er der ikke nogen klar forklaring på, men Benchmarkingenhedens formodning er, at det skyldes håndteringen af Covid-19.

Det er i øvrigt særligt lønudgifter til medarbejdere, der løser myndighedsopgaver, der er vokset. De øvrige administrative udgiftsposter er enten stabile eller faldende. Det afspejler f.eks. at vi har fået flere ældre samtidig med, at kommunerne er blevet bedre til at løse opgaverne i samarbejde med borgerne. Det skal også sammenholdes med den øgede kompleksitet i regler og lovgivningen, ligesom kommunerne er blevet langt bedre til at styre og lede. Det er faktisk ret godt gået….

Læs artiklen her: Regeringens påstand om kommunalt bureaukrati er varm luft (akademikerbladet.dk)

Del dette med dit netværk: