Nye kurser fra nplaw

 

På det generelle område, har en af kontorets partnere ved deltagelse i Erhvervsministrens udbudslovsudvalg, bidraget til at koncipere den kommende udbudslov. På IT området har en af kontorets partnere meget bred erfaring med udarbejdelse af og rådgivning omkring IT udbud ligesom han har udarbejdet IT paradigmerne i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI).

 • PRAKTISK UDBUDSRET FOR BEGYNDERE

  Kurset henvender sig til udbudsjurister, udbudskonsulenter og andre, som arbejder eller skal til at arbejde med udbud og som ikke har den store erfaring at trække på endnu.

  Kurset er opdelt i 5 moduler og kan enten tages som et samlet forløb eller købes og følges enkeltvis. Modulerne er således ikke indbyrdes afhængige.
  Kurset tager udgangspunkt i den praktiske hverdag for dig som arbejder med udbud, og modulerne vil derfor føre dig igennem udbuddets forskellige faser med konstant forankring i den praktiske hverdag, naturligvis understøttet af og baseret på de regler og den praksis der gælder på området. Det er dog vigtigt at bemærke sig, at der ikke er tale om et teoriforløb, men derimod om et intensivt kompetenceudviklingsforløb for dig, som her og nu har brug for et praktisk og anvendeligt grundlag for at gå ind i arbejdet med udbud og offentligt indkøb.

  Det forventes at kursisterne deltager aktivt i undervisningen og der skabes dialog undervejs, idet dette er den bedste vej til forståelse. For at sikre et intensivt, lærerigt og udviklende forløb er der et begrænset antal pladser pr. modul.

                                                                                                               

 • UDBUD MED FORHANDLING OG KONKURRENCEPRÆGET DIALOG I PRAKSIS

  Med den nye udbudslovs komme, bliver der i langt højere grad mulighed for at anvende de fleksible udbudsformer udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Herudover bliver der i det hele taget langt større fokus på at have en god og løbende dialog med markedet – det er disse udvidede og stærkt efterspurgte muligheder for udvidet dialog, der er kernen i dette kursus.

  Kurset henvender sig til udbudsjurister, udbudskonsulenter og andre, som arbejder med udbud, og som ønsker større fortrolighed med processerne omkring.

  Kurset varer en dag, og er delt op i to dele, hvor første del tager udgangspunkt i reglerne i den kommende udbudslov og de muligheder den rummer.

  For nærmere info om tid/sted og priser mv: http://nplaw.dk/kurser/

 • Del dette med dit netværk: