LIFA, dokumenteret grøn

LIFA A/S, Landinspektør- og IT-virksomhed fejrer, at virksomhdens miljøledelsessystem er certificeret efter ISO 14001-standarden. I praksis arbejdes systematisk for at reducere vores klimaaftryk via konkrete miljømål og CO2-regnskaber, der dokumenterer LIFA’s grønne rejse. Det kan man forvisse sig om på LIFA’s hjemmeside, www.lifa.dk.

Certificeringen gælder for alle bemandede kontor og dermed alle 215 medarbejdere. Helt konkret inkluderer LIFA’s miljømål bl.a., at alle medarbejdere uddannes i miljøledelsessystemet; vi kører løbende kampagner internt for at reducere virksomhedens ressourceforbrug som fx strøm og print og vi sikrer, at al intern kørsel er CO2-neutral ved udgangen af 2030.

– Vi er ikke forpligtet til at arbejde med miljøkrav rent juridisk, men vi er meget bevidste om vores fælles ansvar for det samfund, vi er en del af. Nok kan vi som en mellemstor rådgivningsvirksomhed ikke ændre ret meget i det store billede, men vi har alle et ansvar for at tage stilling og gøre en indsats for at passe på vores miljø og klima – det gælder både, når vi er på job og i vores privatsfære. For mig er overskriften for LIFA altid ordentlighed, og at have et certificeret miljøledelsessystem er simpelthen det ordentlige at gøre. Samtidig sikrer vi også, at vores kunder kan være trygge ved at have LIFA som leverandør, hvis de er forpligtet til at leve op til de danske og internationale miljøkrav, der er på vej, fortæller LIFA’s administrerende direktør, Thomas Hornbæk Boding.

– Det har været særligt vigtigt, at miljøledelsessystemet inkluderede alle medarbejdere i hele LIFA, og at vi udvalgte ambitiøse mål. Alle medarbejdere har mulighed for at komme med input til systemet og forbedring af vores miljømål, siger LIFA’s CSR-ansvarlige, Cecilie Ahrensberg Jensen

Ifølge ISO 14001-standarden vælger virksomheder selv, hvilke parametre de vil måles og certificeres på. Derfor har vi i LIFA også været ekstra grundig med at kortlægge, hvilke miljømål der vil give mening for os og samtidig gøre en reel forskel på både kort og lang sigt

Del dette med dit netværk: