Kolding: Nytænkning

I Kolding har Per Aarsleff A/S netop afleveret et spændende og for Danmark nytænkende projekt – en vandturbine, der genvinder energi i spildevand!

Et fald på 35 meter fra BlueKoldings centralrenseanlæg i Agtrup til udløbet i Lillebælt gør det muligt at udnytte spildevandet og dermed genindvinde en del af den strøm, som renseanlægget forbruger. Med en årlig udledning på 10-12 millioner kubikmeter renset spildevand fra centralrenseanlægget i Agtrup forventes det, at den nye turbine kan producere op mod otte procent af den mængde strøm, som centralrenseanlægget forbruger – hvilket svarer til cirka 100 almindelige husstandes strømforbrug og en årlig reduktion af CO2-udledningen på 3.700 tons.

Projektet er udtænkt og gennemført i samarbejde med EnviDan A/S og BlueKolding A/S

Del dette med dit netværk: