FORSYNINGSKONFERENCE `24

Ses vi den 30. januar 2024?

Dialogen om fremtidens regulering af de danske forsyningsselskaber er i spil! Tilliden omkring hele virkegrundlaget skal retableres – og fremtiden skal, i et nøje samspil mellem politiske mål, forsyninger, myndigheder og regulering, sikre de rigtige rammer og virkevilkår, når fremtidens infrastruktur skal etableres. 

Det handler om regulering, som passer til en ny virkelighed, så forsyningerne kommer bedst i spil når klima- og energimål skal realiseres – og en bæredygtig fremtid skal udformes. Hvor drikkevandet og havmiljø sikres, hvor den grønne omstilling kan udfolde sig og der skal findes løsninger på de store klimaudfordringer. 

Arrangørerne byder velkommen på Christiansborg.

BlueKolding, Kalundborg Forsyning, Herning Vand
VandCenterSyd og Brønderslev Forsyning i regi af

www.forsyning2100.nu

Del dette med dit netværk: