Ekstern logistikpartner

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at indgå kontrakt med DKI Logistics A/S om driften af nyt regionslager. Regionslageret skal erstatte seks nuværende hospitalslagre og bliver samtidig lager for sociale tilbud, præhospitalet, praksissektoren og administrationen.

– Region Midtjylland er den første region, der konkurrenceudsætter opgaven med at etablere og drive regionslager og distribuere varer til regionens forskellige matrikler, og vi kan være rigtig godt tilfredse med resultatet. Aftalen med DKI Logistics A/S er et offentlig-privat partnerskab, hvor DKI Logistics A/S ud over at drive regionslageret også skal bidrage til udvikling, forbedring og fornyelse af vareforsyningen i Region Midtjylland. Ambitionen er helt i tråd med regeringens aktuelle rapport ”Konkurrenceudsættelse – den bedste service for pengene”, fremhæver regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Gevinsten ved et fælles regionslager er vurderet til omkring 35 mio. kr. årligt. Læs hele artiklen her: http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/maj-18/dki-logistics-skal-drive-lager-for-region-midtjylland/

Del dette med dit netværk: