DE: Epokegørende lovforslag

Der er ren ros fra Dansk Erhverv til regeringen, S, DF og RV, som står bag to lovforslag, der nu er sendt i høring.

– Det er intet mindre end epokegørende lovforslag, der skal sikre klarere regler for offentlig erhvervsaktivitet, som nu er i høring. Der er for det første tale om en lovfæstelse af reglerne for kommunal og regional erhvervsaktivitet, den såkaldte kommunalfuldmagt. Det vil sikre, at vi nu får klarhed om grænserne for kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Det har Dansk Erhverv længe har efterlyst, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

For det andet lægges der op til, at OECD’s anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser gennemføres. Det vil skabe en langt større ensartethed i prissætningen af offentlige ydelser og forbedre muligheden for at komme konkurrenceforvridning mellem det offentlige og private erhvervsvirksomheder til livs.

– Og sidst, men absolut ikke mindst, etablerer regeringen en klagemyndighed, som skal håndhæve reglerne om offentlig erhvervsaktivitet. Myndigheden vil kunne tage stilling til både kommunal og regional erhvervsvirksomhed og statslig indtægtsdækket virksomhed. Enhver vil kunne klage til klagemyndigheden med henblik på en vurdering af, om en given erhvervsaktivitet er lovlig, og om prissætningen af ydelsen er rigtig. Alt i alt er der tale om en rigtig god nyhed for dansk erhvervsliv og for det danske samfund som helhed, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Del dette med dit netværk: