Staten taber milliardsag

Advokaterne Bech-Bruun er frifundet i milliard-rådgivningssag. Skatteforvaltningens krav om betaling af 1,2 milliarder kroner efter rådgivning til en tysk bank er et markant nederlag for den danske stat/Skatteforvaltningen. Banken blev senere dømt for at medvirke til bedrageri med refusion af udbytteskat.

Det offentlige dømmes tillige til at betale sagsomkostninger – og de beløber sig til mere end seks millioner til Bech-Bruun oplyses det.

Tyske North Channel Bank tilstod i Retten i Glostrup i september 2019 at have gjort sig skyldig i bedrageri for 1,1 milliard kroner. Og fordi Bech-Bruun havde rådgivet banken, mente Skatteforvaltningen, at advokatfirmaet kunne gøres ansvarlig for det tab, som statskassen havde lidt. Det finder Landsretten dog ikke, at der under sagen er ført bevis for. Bech-Bruun har således ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med rådgivningen af banken, lyder dommen. Ej heller var det ansvarspådragende, at Bech-Bruun ikke havde indset, at banken ville gennemføre arrangementet, så det blev cirkulært og udelukkende med papirtransaktioner uden aktier og reelle pengestrømme (bedrageri), skriver landsretten i en pressemeddelelse om afgørelsen.

Del dette med dit netværk: