72 mio. kr. til velfærdsteknologi

72 mio. kr. skal styrke implementering og skalering af velfærdsteknologi. Øget udbredelse og anvendelse af velfærdsteknologi kan hjælpe med at løfte de udfordringer som velfærdssektoren møder i dag. Men det går for langsomt med at bruge de løsninger, der allerede findes på markedet. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter derfor 72 mio. kr. til implementering og skalering af velfærdsteknologi. Satsningen skal bidrage til at danske virksomheder bliver bedre positioneret til at høste potentialet i det voksende globale marked for velfærdsteknologiske løsninger.

Velfærdsområdet er påvirket af demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere, udfordringer med personalerekruttering og af den hastige teknologiske udvikling. Velfærdsteknologiske løsninger har potentiale til at spille en væsentlig rolle i håndteringen af de udfordringer, som velfærdsområdet står overfor, og som rummer store markedsmuligheder for de virksomheder, der formår at skalere deres løsninger. Derfor har både erhvervsfremmebestyrelsen og regeringen fokus på at understøtte velfærdsteknologiske virksomheder.

På trods af det store potentiale i velfærdsteknologi er anvendelsen ikke udbredt i den offentlige sektor. Det kan bl.a. være på grund af udfordringer med implementering, et begrænset kendskab til nye teknologier samt manglende forståelse for, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til øget værdiskabelse.

Erhvervsminister Morten Bødskov: – Både i Danmark og i mange andre vestlige lande står sundheds- og velfærdssystemer overfor demografiske og samfundsmæssige udfordringer. Dansk velfærdsteknologi kan være en del af løsningen på disse udfordringer samtidig med, at det kan være med til at skabe gode danske arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer de bedste rammer for, at vi kan udløse branchens store potentiale med løsninger, der kan skaleres på både nationalt og internationalt plan. Og med de her midler får danske virksomheder mulighed for at styrke indsatsen med innovative teknologiske løsninger, der bl.a. kan løfte velfærden i Danmark ved at mindske arbejdsbyrden for vores dygtige sundhedspersonale.

Midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at accelerere anvendelsen af velfærdsteknologi i Danmark samt skalere danske velfærdsteknologiske løsninger internationalt. Indsatsen fokuserer på at få allerede udviklede velfærdsteknologiske løsninger implementeret, så teknologiernes arbejdskraftbesparende potentiale i højere grad kommer velfærdssektoren og borgerne til gode.

Del dette med dit netværk: