Vejstriber … et kapitel sluttes

Højesteret har talt i sagen om vejstriber. Vejstribekonsortiet var ulovligt. Højesteret har afgjort, at de to virksomheder LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark brød konkurrenceloven ved i 2014 at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald: – Vi noterer, at Højesteret bekræfter den vurdering, som Konkurrencerådet nåede frem til i 2015. Dommen ændrer ikke på, at der stadig er gode muligheder for at indgå konsortier, som er til gavn for kunderne.

Højesteret skriver blandt andet i dommen: – Der er efter Højesterets opfattelse ikke holdepunkter for, at udbuddet i kraft af den særlige rabatstruktur i realiteten kun angik den samlede opgave. – Konsortieaftalen mellem konkurrenterne Eurostar og GVCO blev indgået med henblik på at udarbejde og afgive et fælles bud på Vejdirektoratets udbud og udføre vejmarkeringsopgaverne i udbuddet, hvis konsortiet vandt. Aftalen havde ikke karakter af et produktionssamarbejde, og den lagde i øvrigt ikke op til et samarbejde mellem parterne i forbindelse med afsætningen af de tilbudte tjenesteydelser, der efter aftalen på forhånd var fordelt mellem parterne i forhold til de mulige udfald af konkurrencen.

FAKTA: Den såkaldte vejstribesag handler om, hvorvidt de to virksomheder LKF Vejmarkering A/S (nu GVCO A/S) og Eurostar Danmark A/S brød konkurrenceloven, da de dannede konsortiet Dansk Vejmarkerings Konsortium og sammen bød på en opgave hos Vejdirektoratet.

Bestyrelsesformand hos den ene virksomhed i vejstribesagen mener, at det er svært for en lille virksomhed at navigere i konkurrencereglerne, når selv landets domstole er uenige om reglerne. – Vi er meget skuffede over udfaldet af dommen. Vi indgik konsortiesamarbejdet i fuld offentlighed og søgte juridisk bistand, inden vi indgik aftalen for at være sikre på, at samarbejdet var lovligt. Vi mener derfor, at vi har udvist den krævede agtpågivenhed, og at betingelserne for at indgå i et lovligt konsortiesamarbejde var opfyldt, siger bestyrelsesformand i Eurostar Danmark, Morten W. Brekke.

– Vi tager dommen til efterretning og vil studere den nøje. Eurostar vil fortsætte den åbne dialog med anklagemyndigheden i forlængelse af sagens udfald i Højesteret, og vi er lettede over, at sagen nu er delvist afsluttet, og vi ser frem til, at vi fremover i højere grad kan koncentrere os om at levere gode og effektive vejmarkeringsløsninger til vores kunder, lyder meldingen fra Morten W. Brekke via Dagens Byggeri.

Del dette med dit netværk: