Udbud – kvalitet og innovation

Hvordan kan kvalitet og innovation indarbejdes mere generelt i fremtidige udbud på akutområdet, spørges der om i ny kortlægning.

Det er KORA, der  indhenter og gennemgår de seneste ambulanceudbud i de enkelte regioner og gennemfører interview med nøgleinteressenter. Formålet er at afdække, hvordan kvalitetsudvikling og innovation indgår i præhospitale udbud, og hvordan det kan indarbejdes mere generelt i fremtidige udbud på akutområdet.

Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan og hvorvidt kvalitetsudvikling og innovation indgår i de regionale ambulanceudbud, hvilke barrierer der er for at indarbejde det, og hvordan man fremadrettet kan arbejde med at inkludere det som konkurrenceparameter. Foto: Lars Degnbol/KORA

 

Del dette med dit netværk: