Survey-panel om udbud

Bliv panelmedlem

Som panelmedlem har du mulighed for at præge regler og processer på udbudsområdet, ved at dele din viden om – og erfaring med emner inden for offentlige udbud og indkøb. Din besvarelse er frivillig, og du modtager højst 2-3 spørgeskemaundersøgelser årligt i din indbakke.

Din viden og mening er vigtig

Som ordregiver, leverandør eller rådgiver er dine meninger og din viden vigtig for de undersøgelser, der foretages i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bliv fast panelmedlem og…

– Gør os klogere på udfordringerne ved offentlig udbud og indkøbt

– Præg emnerne for vejledningsindsatsen og udviklingen af nye initiativer og ændringsforslag på udbudsområdet

– Få indsigt i emner og konklusioner fra styrelsens analyser

TILMELD DIG SURVEY-PANELET OM OMBUD

Sådan fungerer det

Deltagelsen foregår i to simple trin:

  1. Du tilmelder dig med din e-mail adresse. Herefter vil du modtage en velkomst-mail med et link, der tillader dig at færdiggøre din tilmelding. E-mailen kan godt lande i dit spamfilter, så tjek gerne, om den er landet dér.
  2. Du bliver inviteret til relevante medlemsundersøgelser 2-3 gange årligt.

Fokus i spørgeundersøgelserne er dine erfaringer med – og tanker om de regler og processer, som du dagligt indgår i og arbejder med som leverandør, indkøber eller rådgiver. Du repræsenterer altså ikke din organisation/virksomhed, når du svarer på spørgsmål i panelet.

Spørgeundersøgelsen foregår online, og du kan derfor deltage, når det passer dig bedst – både fra din computer, tablet eller smartphone. Spørgsmålene vil typisk være opsat med en række foruddefinerede svarmuligheder og ofte også med muligheden for at svare med egne ord.

Du modtager 2-3 årlige spørgeundersøgelser og kan til enhver tid melde dig ud af panelet. Du er desuden ikke forpligtet til at deltage i undersøgelserne. Det er 100 % frivilligt.

Vilkår og betingelser for deltagelse i panelet

Når du udfylder tilmeldingsskemaet, giver du samtykke til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen må sende dig relevante spørgeskemaundersøgelser pr. e-mail og indsamle, opbevare og behandle, de oplysninger, du som panelmedlem giver i undersøgelserne.

Læs mere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens privatlivspolitik

Om survey-panelet

Survey-panelet om udbud er oprettet for at styrke det offentlig-private samarbejde og indsamle en bredspektret viden om processerne og reglerne indenfor offentlige udbud. Vi skal bruge dine svar til relevante analyser, som kan danne grundlag for nye initiativer og ændringsforslag på udbudsområdet.

Eksempler på emner, kunne være:

  • Hvilke emner ser du gerne, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder yderligere om på udbudsområdet?
  • Hvilke erfaringer har du med udelukkelse af virksomheder efter de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven?
  • Oplever du, at udbudsreglerne omkring brug af evalueringsmodeller er klare?
  • Hvordan oplever du klagemuligheder ved Klagenævnet for Udbud?
Del dette med dit netværk: