Bestikkelse og ex. hvidvask? – Udbudsportalen om udelukkelse …

Hvornår må ordregiver udelukke?

– Klarere rammer fra EU-Domstolen

Michael Steinicke og Anders Nørgaard Jensen fra PUBLICURE Advokatfirma sætter i denne artikel – igennem en belysning af Meca-Srl-dommen – fokus på ordregivers mulighed for at udelukke økonomiske aktører fra udbudsprocessen.

af Michael Steinicke og Anders Nørgaard JensenPUBLICURE Advokatfirma

I Danmark har flere store sager givet kommunerne grå hår på hovedet, når det kommer til udelukkelse fra udbud, herunder ATEA-sagen og senest spørgsmålet om Danske Bank og hvidvask.

EU-Domstolen har gennem tiden taget stilling til en række sager om mulighederne for at udelukke økonomiske aktører fra udbudsprocessen. Med den seneste dom fra midten af juni 2019 har Domstolen understreget, at kommunernes skøn ved vurderingen af, om en frivillig udelukkelsesgrund kan bringes i anvendelse, er ganske vid.

Læs ariklen her: https://udbudsportalen.dk/2019/06/hvornaar-maa-ordregiver-udelukke/?utm_campaign=Nyhedsbrev%20nr.%2032%3A%20Hvorn%C3%A5r%20m%C3%A5%20ordregiver%20udelukke%3F&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap