Konference: Velfungerende markeder

Konkurrencerådet inviterer til konference om velfungerende markeder og regulering. Fiona Scott Morton, professor i økonomi ved Yale, og Konkurrencerådets formand, professor Christian Schultz, vil være blandt talerne, når Konkurrencerådet inviterer til konference om effektiv konkurrence og regulering.

Konferencen starter med fælles oplæg om formiddagen efterfulgt af tre parallelsessioner, hvor Konkurrencerådet inviterer ekperter, politikere, brancheforeninger og andre interesserede til at drøfte en række aktuelle emner. De tre parallelsessioner er:

  • Farmasektoren: Hvordan sikrer vi en konkurrencevenlig regulering?
  • Prissætning ved algoritmer: Hvad betyder de nye muligheder for konkurrencen?
  • Konkurrence og produktivitet: Hvordan kan bedre regulering understøtte styrket konkurrence?

Konferencen finder sted onsdag den 9. november klokken 8.30-13.00 i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25D, 1401 København K.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig her 
Del dette med dit netværk: