Kommuner – kontroludbud

Når kommunerne udliciterer en opgave eller hjemtager den fra et privat firma, skal kommunen lave sit eget kontrolbud – altså beregne den pris, som kommunen og dens ansatte selv ville kunne udføre opgaven til.Men i en del tilfælde bliver disse kontrolbud ikke beregnet korrekt. Man tager simpelthen ikke alle omkostninger med. Det kan være indirekte omkostninger som uddannelse og ledelsestid, men det kan i nogle tilfælde også være fortjeneste eller moms. Det fortæller Ledelse I dag.

I tilfælde, hvor man hjemtager en opgave, som tidligere har været udbudt til private, kontrolleres det desuden for sjældent om kommunen rent faktisk har levet op til sin eget kontrolbud. Det mener DI Service, der organisation for en række private servicevirksomheder. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har i en rapport i sidste uge anbefalet, at reglerne for offentlige virksomheders adgang til indtægtsdækket virksomhed strammes op. Men på kontrolbud har styrelsen ikke anbefalet en ekstraordinær indsats, og det beklager direktør i DI Service, Mette Rose Skaksen, der også dækker udbudsområdet for DI.

– Vi ser en række eksempler, hvor der er problemer med kommunernes kontrolbud, og derfor bør der strammes op, siger Mette Rose Skaksen til Leder I dag.dk Som eksempel nævner hun, at Klagenævn for Udbud har vurderet, at Brand og Redning Djursland i 2011 prissatte deres kontroludbud forkert, da de ikke korrekt indregnede alle indirekte omkostninger forbundet med levering af ydelserne. Konkret var der ikke anvendt en korrekt rentesats for forrentning af de aktiver (biler og redningsudstyr), der indgik i kontrolbuddet. Derfor afstedkom nævnets afgørelse en erstatning til Falck, der også bød på opgaven.

Læs videre her: http://www.idag.dk/article/view/272253/kommuner_underbyder_private_laver_forkerte_kontrolbud?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily#.V1_WuvmLSUk

Del dette med dit netværk: