KFST om unødvendige udbudsomkostninger

Styrket fokus på unødvendige omkostninger ved udbud.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu endnu mere fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen ”Bedre udbud”. Det næste halve år vil styrelsen blandt andet offentliggøre nye vejledninger og analyser og være medarrangør af en række konferencer om emnet.

Kampagnen er en opfølgning på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af erhvervsministeren med det formål at begrænse omkostningerne ved at deltage i udbud. Arbejdsgruppen afleverede sin rapport i maj 2018.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen venter i det kommende halve år at offentliggøre analyser, som belyser ordregiveres transaktionsomkostninger og annullationer af EU-udbud. En række vejledninger er også undervejs. Blandt andet om køb af rådgivningsydelser under EU´s tærskelværdier og beregning af kontraktværdier. I vejledningerne vil fokus være rettet mod at holde transaktionsomkostningerne nede.

På hjemmesiden bedreudbud.dk lancerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i dag et tema om at nedbringe transaktionsomkostningerne. Temaet indeholder gode råd udarbejdet i et samarbejde mellem partnerne bag kampagnen ”Bedre udbud”. De repræsenterer såvel ordre- som tilbudsgivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag ”Bedre udbud” i samarbejde med Bygherreforeningen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Moderniseringsstyrelsen, Foreningen af Offentlige indkøbere, SKI, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Del dette med dit netværk: