IKA vil dele

LET´s DO IT. Giv 3 og få ti-fold igen. Sådan lyder filosofien bag IKAs nye tiltag ”IKA-circle”.

IKA-circle” er en nem overskuelig måde at dele viden om skabeloner, vejledninger, analyser og strategier.

Via et elektronisk viden netværk, kan IKA-medlemmer skaffe sig viden om, hvordan andre ordregivere løser indkøbsudfordringer. Her er der hjælp at hente – blot skal man selv give 3 dokumenter til det fælles netværk.

De første 20 dokumenter ligger allerede klar på IKA-circle. Hele bestyrelsen har været hjemme i egne organisationer og fundet dokumenter, der er relevante at dele med de andre ordregivermedlemmer i IKA. Det er blandt andet et skema til dokumentation af markedsafdækning, skema til vurdering Grænseoverskridende interesse, guide til høring og meget andet!

Potentielt kan IKA-circle komme til at bestå af over 300 dokumenter, hvis alle IKAs ordregiver organisationer vælger at deltage. Og det kunne meget vel tænkes, at der er organisationer, der synes de har mere end 3 dokumenter at dele.

– IKAs bestyrelse har stor fokus på, hvordan vi bedst deler den store viden, der er i vores medlemsorganisationer. Det er en unik situation, at vi består af over 100 organisationer som næsten laver det samme, uden at være i konkurrence med hinanden. Vi forsøger i forvejen at skabe vidensdeling og netværk gennem vores tænketanke og konferencer. Med IKA-circle har vi skabt et supplement til dette med et struktureret og enkelt elektronisk system,  fortæller næstformand i IKA, Ditte Nicolajsen.

IKAs formand, Jeanet Vandling er enig og tilføjer: – Vi gør det jo I forvejen, deler viden og dokumenter, men (måske) kun med dem man plejer at dele med, eller dem som man kender. Med IKA-circle bliver det endnu nemmere at dele og få viden, også fra dem som du endnu ikke har mødt. Med IKA-circle får du adgang til viden fra hele den offentlige sektor og en unik mulighed for at udvide dit netværk. Vidensnetværket har åbent 24/7, så netværket er til rådighed, når du har brug for det.

GRATIS. Det er gratis at være en del af IKA-circle. Det eneste, der kræves er, at man er A-medlem i IKA, og at deler 3 relevante dokumenter. Er et A-medlem i en del af IKA-circle, bliver de øvrige A-medlemmer i organisationen det automatisk.

Og hvad er relevante dokumenter til IKA-circle? Det kan være skabeloner, vejledninger, strategier, analyser – alt det som er relevant for en indkøbsafdeling i det offentlige. ”Vi har valgt at afgrænse os fra udbudsmaterialer, da de findes mange andre steder og hurtigt bliver forældet. Men har du lavet en analyse af et produktområde, er det bestemt et relevant dokument”, fortsætter Ditte Nicolajsen.

OPDATERING/RELEVANS!Den største udfordring er, at dokumenter kan blive forældet. Derfor vil sekretariatet én gang årligt kontakte medlemmerne af IKA-circle og bede dem sikre, at dokumenterne er opdaterede og stadig relevante.

Del dette med dit netværk: