Kartelbøder, nedrivning

Retten i Hillerød har været i bødehumør. Et nedrivningsselskab, virksomhedens direktør og en medarbejder, der arbejdede med tilbud fik bøder for ulovligt i flere tilfælde at have koordineret tilbudsgivning på nedrivningsopgaver med et andet konkurrerende nedrivningsfirma. Det blev til en bøde på en million kroner til virksomheden J. Jensen i Lynge og i tillæg 2 bøder a 25.000 kroner til de to ledende medarbejdere.

De tiltalte mente at sagen var forældet, men det havde Retten en anden mening om. Her fandt man tillige bevist, at de 2 medarbejdere med forsæt havde overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dette ved at have udvekslet tilbudspriser med en konkurrerende nedrivningsvirksomhed.

Anklagerens påstand var en bøde til selskabet på ikke under 1,5 mio. kr., og en bøde til direktøren og den ledende medarbejder på hver 25.000 kr. Begge parter har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Østre Landsret. Den aktuelle afgørelse er nummer 4 ud af 6  i den såkaldte nedriverkartelsag, som er rejst i regi af SØIK.

Del dette med dit netværk: