IKA på Folkemøde

Paneldebat konkluderer: 1) Undlad opgaveudbud under tærskelværdien. For dyrt for alle. 2) Begræns aktindsigt og klager. Adskil alvorlige fejl, og markedsafdækning. 3) Fokuser på godt købmandskab og gode kontrakter. 4) Brug muligheder i udbudsloven.

Nedbring transaktionsomkostninger, lød det fra  John Pedersen, Operate: – Det er mit håb, at flere vil leve op til både bogstav og ånd i den nye lov. Det er ikke mindst vigtigt, at man får reduceret transaktionsomkostningerne ved de mindre opgaver, og det giver loven gode muligheder for.

Gaester i solen

Det blev et Folkemøde, hvor IKA fik udvidet sit netværk og også fik efterladt indkøbsspor – både hos lokal- og regionalpolitikere, lyder IKAs egen vurdering af foreningens medvirken. Kilde: IKA

Operate er Danmarks førende ekspert i Folkemødet. Hvert år står vi i samarbejde med Foreningen Folkemødet bag folkemødeanalysen, der kaster lys over den politiske festivals udvikling år for år. Den viden stiller vi til rådighed for vores kunder og for pressen, fortæller Operate.

Fotos: fotograf Joshua Tree Photography.

Del dette med dit netværk: