Unik synergi i Tårnby

En symbiose mellem renseanlæg, behandlet spildevand, fjernvarme, fjernkøling og elforsyning betyder, at fjernvarmen og fjernkølingen bliver mere effektiv og billigere for både samfundet og energiforbrugerne i Tårnby.

Det sparer også ressourcer og CO2-emission, da det fleksible elforbrug til varme og køling fremmer brug af vindmøllestrøm i elforsyningen.

– Der er efterhånden en del energicentraler, der kombinerer varme og køling. Det centrale og nye er her, at vi udnytter spildevandet som energikilde. Og synergien mellem varme, køl, el og spildevand gør projektet unikt, siger Hasmik Margaryan, projektleder hos Tårnby Forsyning.

PRØVEDRIFT. Anlægget, der lige nu kører i prøvedrift, fungerer rent praktisk ved, at fire varmepumper på energicentralen trækker varmen ud af spildevandet, så energien kan bruges til køling. I den proces genereres kondensatorvarme, som sendes ud i fjernvarmenettet. Akkumuleringstanken er udført i stål efter samme principper som varmeakkumuleringstanke, men her er det for at lagre 2.000 kubikmeter koldt vand. Det gør det muligt at producere kølingen fortrinsvis ved lave elpriser, når vinden blæser, og undlade at bruge el, når prisen er høj og produceret med fossile brændsler. Akkumuleringstanken er den første af sin art i Danmark, men absolut ikke den sidste.

Projektet er delt op i to faser. I første fase genereres der 4,5 MW køl og 6,2 MW varme i samspil med spildevandet og akkumuleringstanken. I anden fase, når der er kommet flere kunder, er det planen et supplere med et grundvandskøleanlæg (et ATES-anlæg), der kan levere 2,8 MW køl og samtidig flytte overskudsvarmen fra kølingen fra sommermåneder, hvor varmeprisen er lavest, til vintermåneder, hvor spildevandet er koldest og varmen dyrest. ATES står for Acquifer Thermal Energy Storage.

ØKONOMIEN Som rådgiver på projektet, fra ideoplæg til prøvedrift, har Rambøll foretaget en række beregninger af både de samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske fordele ved projektet. Beregningerne viser, at den først fase har en positiv samfundsøkonomi på 60 mio. kr. og en gevinst til fjernkøleselskabet og fjernkølekunderne på henholdsvis 17,5 og 5,5 mio. kr. svarende til en gevinst for alle parter i Tårnby på 23 mio.kr.

Tårnby Kommune har netop godkendt, at Tårnby Forsyning kan konvertere fra gas til fjernvarme i resten af den nye bydel omkring Kastrup metrostation, og fjernkøleprojektet er med fase 2 forberedt til, at de kommende bygninger også kan forsynes med billig og effektiv fjernkøling. Når projektets fase 2 er gennemført, vil den gevinsten for samfundet og lokalsamfundet i Tårnby stige til hhv. 100 og 60 mio.kr.

Ud over den umiddelbare økonomiske gevinst for energiforbrugerne, betyder den samlede forsyning med fjernvarme og fjernkøling, at der bliver mere plads i bygningernes kældre og på tagne til nyttige formål som eksempelvis lagerrum, parkering og tagterrasser.

Kilde: https://dk.ramboll.com/medier/rdk/varmepumper-paa-spildevand-giver-baade-fjernkoling-og-varme-i-taarnby

Del dette med dit netværk: