Teleindustrien: Udfasning af kobber er naturlig

Teleindustrien: – Vi har forståelse for den bekymring, der bliver rejst fra Langelands Kommunes side med manglende internet i fremtiden,” siger direktør Jakob Willer, Teleindustrien. Langeland er et af de steder i landet, hvor den digitale infrastruktur er mindst udbygget.

I midten af 2025 fremskriver Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), at der er mellem 22.000 og 24.000 ejendomme med mangelfuldt internet, og hvor markedskræfterne ikke naturligt når ud. Langeland er en kommune, som tegner sig for en pæn andel af disse ejendomme, der under ét omtales som restgruppen. “Bredbåndspuljen med sin nuværende form og ramme løser ikke restgruppens internetproblemer. Jeg synes politikerne skal vide, hvis de vil løse restgruppens problemer med tidssvarende løsninger, så bliver man nødt til at prioritere det anderledes,” siger Jakob Willer.

Teleindustrien skriver: Den planlagte udfasning af kobbernettet på Langeland og andre steder i lande, har vakt bekymring i Langelands Kommune. Kobbernettet er en gammel teknologi, der ikke er tidssvarende, og som danskerne aktivt selv fravælger. Det er derfor helt naturligt, at der planlægges en udfasning af kobbernettet fuldstændig som man har gjort det i bl.a. Norge og Sverige. TDCNet har oplyst, at udfasningen af kobberet kommer til at ske i en kontrolleret og transparent proces.

Teleindustrien siger videre, at udfasningen af kobbernettet ikke står alene, men går hånd i hånd med en massiv udrulning af fibernet og opgradering af 5G-net. Men udfasningen betyder også, at der ingen garantier er, for at alle har samme muligheder – der er ingen forsyningspligt.

Kilde: Magasinet KITA

Del dette med dit netværk: