Sygehus Nord: Vandrørene lækker

Bravida Danmark A/S har udført installation af ca. 36 ud af i alt ca. 55 km. vandrør i 4 forskellige bygninger i Aalborgs kommende Supersygehus. Men Bravida har alligevel afvist at være ansvarlig for skaderne. Nu går projektledelsen på byggeriet Nyt Aalborg Universitetshospital så i gang med at planlægge og foretage udskiftning af vandrør, hvor det er nødvendigt med henblik på at sikre hospitalsdriften efter ibrugtagning.

Der er tale om brugsvandsinstallationen, hvor der i stikprøver i 2022 er konstateret rust og gennemtæring i flere prøver. Regionen har siden fået bekræftet, at der er stor risiko for lækager, og det kan få betydning for den samlede tidsplan, hvis der ikke handles nu. – Vi har ikke købt et hospital med utætte vandrør, så det er klart, at vi handler på det, og nu har vi mistet tålmodigheden efter lang tids dialog med entreprenøren og de involverede parter, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

På forunderlig vis kan Regionen oplyse, at problemstillingen ikke umiddelbart vil få betydning for byggeriet, hvad angår tid og økonomi. Det skyldes, at regionens projektledelse i forbindelse med status på byggeriet 19. september 2022 netop tog højde for en eventuel udskiftning af vandrørene. Region Nordjylland har rejst sag ved Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg mod VVS-entreprenøren Bravida Danmark A/S og totalrådgiveren INDIGO 2012 I/S.

Del dette med dit netværk: