Vinder milliardudbud

De statslige midler til kystbeskyttelse betegnes som en saltvandsindsprøjtning. Midlerne blev fordoblet til godt én milliard kroner i perioden 2020-2024.

Nu har danske Rohde Nielsen A/S vundet udbuddet. Staten og de vestjyske kommuner skal således ikke længere se ind i et scenarie, hvor havets appetit på Vestkysten øges, og hvor store værdier for mange milliarder kroner ville være i fare for at gå tabt, hvis havet bryder igennem klitterne til de bagvedliggende mere  lavtliggende områder.

Den statslige kystbeskyttelse, der også omfatter oprensning i havne og sejlløb, har været i EU-udbud. Vinderen af den milliardstore anlægsopgave er fundet i Danmark. Fire internationale tilbudsgivere lå tæt. Danske Rohde Nielsen A/S vandt opgaven med det billigste tilbud og skal dermed stå for opgaven i fem år, det oplyser Kystdirektoratet.

– Vi har haft en vigtig samfundsopgave i EU-udbud, og jeg er meget tilfreds med forløbet, og at vi nu har fundet en samarbejdspartner for de næste fem år. Klimaforandringerne og havstigninger sætter os under pres, og derfor giver det ro i maven at vide, at den opgave ligger i gode hænder, så vi også fremover kan sikre de danske kyster, når vejret viser tænder, siger kystdirektør i Kystdirektoratet Merete Løvschall.

Kystdirektøren pointerer samtidig, at det er meget tilfredsstillende i disse Corona-tider at kunne sætte endnu mere gang i samfundshjulene med de flere midler til opgaven.

Opgaven, som Rohde Nielsen A/S nu har vundet, går kort fortalt ud på at vedligeholde dybden i havne og sejlrender, blandt andet i Esbjerg Havn og Limfjorden, og beskytte kyststrækninger langs de mest udsatte dele af vestkysten ved hjælp af sandfodring. Der skal pumpes store mængder sand ind på kysterne, så havet æder af det tilførte sand i stedet for af kysten. Beregninger viser, at der over de kommende fem år skal sandfodres med op mod 19 mio. kubikmeter sand.

Opgaven er ikke fremmed for Rohde Nielsen A/S, som ligeledes vandt udbuddet i 2013 og har varetaget opgaven for perioden 2014-2019.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap