Snyd med energimidler

– Der bliver færre penge til eks klimaet, når penge bliver væk i koncerninterne handler, som det er tilfældet her. Forbrugerne betaler for meget og konkurrencen lider. Hvis vi vil have mest klima for pengene, skal vi have markeder, der virker. Sådan kommenterer direktør i De Frie Energiselskaber Jette Miller afgørelse fra Forsyningstilsynet.

Monopolvirksomhed flytter rundt på energisparemidler – fra den ene hånd til den anden! Elnetvirksomheden Verdo Hillerød El-net A/S (monopolvirksomhed) har i 2014 betalt søsterselskab (kommerciel virksomhed) næsten 1/2 mio. kroner for meget for energispareprojekter. Sådan lyder det i en ny markant afgørelse fra Forsyningstilsynet.

Tilsynet har gennemført en større stikprøvekontrol af net- og distributions-virksomheders energispareaftaler. – Det er en markant afgørelse inden for vores kontrol af energikoncerners interne aftaler, som ifølge loven skal indgås på markedsmæssige vilkår helt på samme måde, som hvis der var tale om uafhængige virksomheder, siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Kan koncernerne ikke dokumentere, at priserne i interne aftaler svarer til, hvad uafhængige virksomheder kan opnå. Så skønner vi en markedspris. Det sikrer, at penge opkrævet i koncernernes monopolvirksomhed ikke kanaliseres over til aktiviteter i dens kommercielle dele, forklarer Carsten Smidt.

Del dette med dit netværk: