Norfors: ”Affaldslov er ekspropriation”

EKSPROPRIATION: Regeringen har fremsat forslag om ny affaldslov. Hensigten med loven er reduktion af affaldsforbrænding og øget genanvendelse. Norfors vurderer, at lovforslaget for selskabet vil ramme så intensivt, at der er tale om ekspropriation – og at selskabet dermed har krav på fuldstændig erstatning.

Driftsøkonomien i Norfors bliver hårdt ramt af konkurrenceudsættelsen og det nye affaldsvarmeprisloft på 70 kr. / GJ – så hårdt, at der ikke er værdier til at selskabsgøre inden 1. januar 2025.

Om det siger formand i Norfors og borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved:  – Ud af en samlet gæld i Norfors på DKK 1,1 mia. kr. jævnfør vores regnskab for 2022, så vedrører 787 mio. kr. forbrændingsanlægget. Gælden vil være nedbragt til ca. DKK 750 mio. i 2024, men, siger Morten Slotved og uddyber:  – Hertil kommer omkostninger til afvikling af Norfors og nedtagning af produktionsanlægget. Vi anslår, at de omkostninger skønsmæssigt vil ligge i et niveau på omkring 30-50 mio. kr.

Konsekvensen er, at der ikke er værdier til at selskabsgøre, som den nye lov foreskriver den 1. januar 2025. Det har den konsekvens, at produktionsanlægget bliver lukket og Norfors’ varmeforbrugere står uden deres primære varmekilde.

Læs hele Norfos argumentationen her: Norfors.dk – Ekspropriation

Del dette med dit netværk: