Geotermi Aarhus – første gode tegn

Den første test-boring på Aarhus Havn er afsluttet, og Innargi flytter nu boreriggen til Skejbyvej, hvor de resterende test skal gennemføres. I Skejby omfatter testfasen yderligere to brønde og et anlæg, der kan høste varmen fra det geotermiske vand og overføre den til fjernvarmevandet.

I et tæt samarbejde med forsyningsselskabet Kredsløb er Innargi ved at udvikle et geotermianlæg, der i 2030 skal levere 20 % af fjernvarmen til aarhusianerne. Ambitionen er, at det samlede anlæg kommer til at bestå af 17 brønde og 7 anlæg med varmevekslere og varmepumper, der skal høste varmen fra det geotermiske vand og overføre den til fjernvarmenettet.

Men først skal der gennemføres en testfase. Den første brønd er nu boret, der er pumpet vand til overfladen, og boreriggen er ved at blive flyttet til Skejbyvej i Aarhus. Testfasen slutter i 2025.

Vi er meget tilfredse. Innargi har pumpet cirka 1.500 m3 geotermisk vand op fra brønden på havnen i Aarhus. Vandets temperatur ved overfladen målte 75 grader. – Vi er meget tilfredse med boreprocessen på havnen og med temperaturen i reservoiret, men kunne godt ønske os en højere vandproduktion (flowrate). Det er for tidligt at konkludere noget, for brønden på havnen er kun den første af de brønde, som testfasen indebærer. Vi fortsætter i Skejby, hvor vi også planlægger at bygge et anlæg med varmevekslere og varmepumper og levere varme til Kredsløb, som den sidste del af et succesfuldt testforløb. Først der kan vi sige mere om, hvordan det endelige design kommer til at se ud. Sådan siger Lars Heineke Projektdirektør i Innargi.

Del dette med dit netværk: