Fra sort til grøn: CO2-milliarder til dansk industri

En ny aftale kridter banen op for omstillingsstøtten til de mest CO2-intensive virksomheder i den danske industri frem mod 2030. Knap to milliarder skal gå til konkrete, CO2-reducerende tiltag – og kun til virksomheder, der gennemfører et klimasyn. Aftalen forventes derfor at hente flere CO2-reduktioner hjem med 100.000 ton årligt i 2025 og 2030.

Ambitionen er en grønnere industri i Danmark. Et af de værktøjer, der skal bruges til at bygge vejen derhen, er en ensartet CO2-afgift, som et bredt flertal af Folketinget aftalte i 2022.

Nu udvider regeringen og Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre værktøjskassen med omstillingsstøtte, som skal hjælpe de mest CO2-intensive virksomheder godt i gang med omstillingen fra sort til grøn og sikre flere CO2-reduktioner.

Det vil i en overgangsperiode være muligt for virksomheder at søge støtte til konkret CO2-reducerende omstilling i omstillingsstøtten –hvis de har gennemført det nye klimasyn, der er en udvidelse af det allerede eksisterende energisyn – Det her er grøn handling, der virker. Vores klimamål kalder på nødvendige forandringer, der balancerer både vækst og velfærd. CO2-afgiften i industrien er en af de nødvendige forandringer – og omstillingsstøtten, som vi nu har lagt fast, er balance i ligningen. På den måde får vi hjulpet de mest CO2-intensive virksomheder til at omstille sig, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Det er knap to milliarder, der udmøntes i to forskellige støtteordninger. Investeringsstøtte efter først til mølle-princippet i perioden 2025 til 2029, mens driftsstøtten udmøntes som et udbud, hvor virksomhederne bl.a. skal konkurrere på CO2-reduktioner per støttekrone. Driftsstøtten løber fra 2025 til 2034 for at sikre det nødvendige langsigtede incitament til omstilling – også for de omstillinger, der kræver markant højere driftsomkostninger og derfor kan være mindre attraktiv for en virksomhed at gennemføre.

– Danske virksomheder er allerede i gang med en grøn omstilling. En kommende CO2-afgift skal hjælpe omstillingen på vej – så forureneren betaler. Men vi skal også give en hjælpende hånd til de virksomheder, som har sværest ved at omstille sig. Med aftalen sikrer vi, at vi får alle virksomheder godt igennem omstillingen fra sort til grøn energi samtidig med, at vi styrker sammenhængskraften i vores samfund,” siger Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet.

– Omstillingsstøtten er et konkret og vigtigt skridt mod at reducere CO2-udledninger i de industrier, hvor virksomhederne har sværest ved at omstille sig. Det Konservative Folkeparti er en del af aftalen, fordi vi med omstillingsstøtten adresserer de finansielle barrierer for grøn omstilling. Det gør vi ved at tilbyde en nødvendig investerings- og driftsstøtte i omstillingsprocessen. Derved balancerer vi behovet for klimaindsats med virksomhedernes økonomiske realiteter, siger Dina Raabjerg, energi- og forsyningsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Del dette med dit netværk: