Forsyningsinvesteringer til gavn for lokalsamfund

Skyggepriser skal ud af skyggen, sådan lyder parolen hos Kalundborg Forsyning, der har fået udviklet en samfundsøkonomisk model, der viser, at forsyningers investeringer bidrager til attraktive lokalsamfund.

Direktør for Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller fortæller, at en række af de investeringer der foretages i Kalundborg Forsyning, er forbundet med en række samfundsøkonomiske gevinster for lokalsamfundet som i dagens situation ikke synliggøres. Gevinsterne lever så at sige et liv i ”skyggen”. Formålet med at få opstillet en samfunds-økonomisk model, er at få disse ”skyggepriser ud af skyggen”, så man kan få et kvantificeret og retvisende billede af, hvilke samfundsøkonomiske gevinster der tales om.

Kalundborg Forsynings samfundsøkonomiske model fokuserer på vandkvalitet i form af værdien af rent badevand. Modellen er generelt baseret sig på Miljøstyrelsens klimatilpasningsværktøj PLASK samt Husprismetoden for så vidt angår effekten på ejendomspriser. Når det gælder turister, baserer modellen sig på forbrugstal fra ”Turismens økonomiske betydning, 2017” fra Visit Denmark. Modellen kan videreudvikles til at tage andre væsentlige samfundsøkonomiske gevinster i regning f.eks. i tilknytning til erhvervsudvikling/arbejdspladser, byudvikling/bosætning og naturværdier.

Iflg. Hans-Martin Friis Møller er det vigtigt for Kalundborg Forsyning, at vores samfunds-økonomiske model tager udgangspunkt i generelt accepterede og afprøvede modeller og metoder, hvilket sikrer den nødvendige evidens og dermed den nødvendige troværdighed. Kalundborg Forsyning har foretaget en samfundsøkonomiske case-beregning på rensning af spildevand i Havnsø i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Forsyning har indgået et samarbejde med en lokal virksomhed i Havnsø om finrensning af spildevand. Dette samarbejde har reduceret udledningen af især organisk materiale til Nekselø Bugt med 80 %. Før samarbejdet om finrensning af spildevandet var udledningen af organiske materialer (Chemical Oxygen Demand, COD), på 32,6 tons pr. år. Nu er udledningen nede på 6,8 tons pr. år. Dette giver en markant forbedring af badevandskvaliteten. Tidligere udledte virksomheden sit spildevand direkte til Nekselø Bugt og stod selv for rensningen. Nu forrenses spildevandet på fabrikken og sendes herefter videre til forsyningens rensningsanlæg i Havnsø, der står for den mere komplekse rensning.

Kalundborg Forsyning har investeret 1,3 mio. kr. i anlægget til rensning af spildevandet fra virksomheden. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne af anlægget er estimeret til 20.000 kr. pr. år. Den samfundsøkonomiske beregning af rensningen af spildevand i Havnsø viser: At ejendomspriserne stiger med 8,2 mio. kr. som følge af den forbedrede vandkvalitet i Nekselø Bugt og at turisternes forbrug stiger med 1.071.000 kr. pr. år, og de kommunale skatteindtægter stiger med 268.000 kr. pr. år.

Når omkostninger og gevinster sammenholdes, viser beregningen, at Kalundborg Forsynings investering i finrensning af spildevand i Havnsø er en formidabel god forretning med en nettonutidsværdi på 22 mio. kr., en intern rente på 450 %. Nettonutidsværdien er udtryk for den tilbage-diskonterede forskel mellem investeringsprojektets omkostninger og indtægter. Kilde: DANVA.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap