Forskere om FNs klimarapport

Den økonomiske gevinst ved at satse på vindmøller og solcelleanlæg overstiger priserne i den globale energiproduktion baseret på kul, olie og gas. Med andre ord: Det kan betale sig at droppe fossile brændsler til fordel for de vedvarende energikilder og dermed begrænse klimaforandringerne. Det fastslår FN’s Klimapanel (IPCC) i den sidste af tre delrapporter, som sammen udgør panelets sjette statusrapport om klimaet.

Ved at vælge vedvarende energi i stedet for fossile brændsler bremses de stigende temperaturer og dermed klimaforandringerne. Det betyder, at verden vil blive ramt af mindre ekstremt vejr som eksempelvis tørke, skybrud og storme. Det er vejrtyper, som ofte har store økonomiske konsekvenser for de samfund, der bliver ramt. Det kan være i form af ødelagt landbrugsjord, skader på huse og infrastruktur, sygdom, dødsfald og migration.

Men vedvarende energi som sol- og vindenergi er mange steder i sig selv også billigere at producere end fossile brændsler som olie, naturgas og kul, fastslår rapporten fra FN’s klimapanel.

Et dansk hold af forhandlere har været med til at skrive rapporten. I spidsen for dem sidder Adrian Lema, som er chef for national klimaforskning på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Han kalder rapporten for “en redningsplanke”, fordi den peger på, hvilke muligheder der er for at bremse klimaforandringerne. Og her er omstilling til vedvarende energi altså en stor del af svaret. – Vi har oplevet en reduktion i omkostningerne ved sol- og vindenergi, som har været så markant, at de energityper på verdensplan kan konkurrere med fossile brændstoffer. – Det giver anledning til en vis optimisme. Rapporten viser, at det er billigere at håndtere problemet end at lade problemet udfolde sig, siger Adrian Lema.

Kirsten Halsnæs er professor i klima og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og ledende forfatter på klimarapporten. Hun forklarer, at de seneste års teknologiske udvikling har gjort sol- og vindenergi billigere. – Der har været en stor teknologisk udvikling på området. Der har været en masse forskning, og man har implementeret teknologierne og afprøvet dem i praksis, siger Kirsten Halsnæs.

Netop det økonomiske aspekt er vigtigt, fordi det vil kræve markante ændringer at nå de klimamål, som det internationale samfund allerede er blevet enige om at stræbe efter.

– Hvis vi skal gennemføre de enormt store reduktioner i udledningen af drivhusgasser, så kan det komme til at koste mange penge. Og så er det godt, hvis der er udviklet nogle teknologier, som efterhånden er blevet billigere, siger Kirsten Halsnæs.

Hun påpeger dog, at rapportens budskab ikke er, at hele verden med et snuptag skal droppe fossile brændsler til fordel for vedvarende energi. For at udfase fossile brændsler er en “ekstremt stor udfordring”.

/ritzau/

Del dette med dit netværk: