Energiparadoks -grøn energi spildes

Ulrich Bang, underdirektør, Dansk Erhverv og Katrine Bjerre Milling Eriksen, direktør i organisationen Synergi, går i brechen for den gode grønne energi , der går til spilde for i stedet at fyre med fossil energi, der kunne være sparet. Det er ikke fornuftig grøn politik! Sådan slutter Altinget – artikel af.

Sammen peger de på, at der er et kæmpe paradoks i den grønne omstilling i Danmark: Vi har en stor, lavthængende, grøn frugt i form af overskudsvarme fra det danske erhvervsliv. Vi plukker den bare ikke, lyder budskabet.

Flere virksomheder ønsker at give overskudsvarmen kvit og frit til den danske fjernvarmesektor. Alligevel er der indført så meget regulering, at det kun er 13 procent af den tilgængelige overskudsvarme, som udnyttes. et betyder, at et potentiale svarende til varmebehovet i 100.000 parcelhuse står uudnyttet hen. Det er helt sort, når mange rentable overskudsvarmeprojekter afvises på grund af et bureaukratisk prisloft.

Læs hele artiklen her

Del dette med dit netværk: