Energidirektør politianmeldes

Helia Energisalg A/S, der sælger el til ca. 400 danske industri- og virksomhedskunder har beskæftiget sig med ikke-autoriseret spekulation i terminskontrakter på el, hvor der er blevet købt mere el, end hvad der efterfølgende har kunnet afsættes via kundeaftaler. Sammen med de faldende el-priser har dette forårsaget de akkumulerede tab. Granskningen viser desuden, at Helias bogføring og økonomiske rapportering er blevet manipuleret. Det fortæller Energy Supply.

Der indgives politianmeldelse mod selskabets tidligere adm. direktør for overtrædelse af gældende lovgivning. Der vil også blive indbragt en anmeldelse til Revisornævnet for at få en prøvning af det udførte revisionsarbejde. PwC retter i sin rapport desuden kritik mod Öresundskraft. Den anvendte model for styring af virksomheden har ikke været tilstrækkelig, og der har været brister i såvel risikostyring som den finansielle rapportering. – Vi har naturligvis taget kritikken til efterretning og gennemført en række ændringer. En ny risikopolitik og risikorapportering for selskabet er på plads, vi har skærpet attestations- og tegningsregler, og vi har formuleret en mere tydelig direktionsinstruks i forbindelse med ansættelsen af den nye adm. direktør, siger Hans Norberg, bestyrelsesformand for Helia Energisalg A/S.

Rapporten fra PwC ikke giver noget svar på, om den konstaterede fejlfakturering har nogen sammenhæng med tabene på handel med terminskontrakter. Det kan blot konstateres, at fejlfaktureringen falder sammen med øvrige konstaterede brud på interne retningslinjer, som fandt sted under Helias tidligere adm. direktør.

Efter fejlfaktureringen er opdaget, har Helias ledelse taget kontakt til nuværende kunder for at gennemgå gældende kundeaftaler og efterfølgende finde en løsning og en passende kompensation for de kunder, der er blevet fejlfaktureret, lyder meldingen. 

 

Del dette med dit netværk: