“En rigtig Kalundborg løsning” 

Novo NordiskNovozymes og Kalundborg Forsyning A/S Forsyning indgår kæmpeaftale om Europas største fjernkøleanlæg

24. oktober blev dagen, hvor planerne om at bygge Europas nok største fjernkøleanlæg i Kalundborg offentliggjort. Anlægget vil, når det står færdigt i 2025, køle alle Novo Nordisk og Novozymes fabrikker i Kalundborg. -I dag er en stor dag for Kalundborg Forsyning, siger direktør Hans-Martin Friis Møller. -Et fjernkøleanlæg i denne størrelsesorden er ikke set i hverken Danmark, Nordeuropa, ja, sågar Europa. Men det er en absolut nødvendighed, da ønsket om fortsat at kunne køle industrien her i Kalundborg på en grøn og miljøvenlig måde, har været en af de helt store udfordringer.

Det vil koste 1.4 milliarder at bygge og det er på nuværende tidspunkt planen, det første spadestik skal tages i andet kvartal i 2023. Fjernkøleanlægget vil være ’state of the art’ og køle uden brug af kemikalier og kun ved hjælp af havvand. Det vil derfor have noget nær ingen negativ effekt på havmiljøet i Kalundborg Havn, hvorfra havvandet pumpes ind i et lukket kredsløb og derefter sendes til Novo Nordisk og Novozymes produktion via rørledninger, der er to meter i diameter.

I den fælles pressemeddelelse udtaler Michael Hallgren, Senior Vice President for Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg og bestyrelsesformand i Kalundborg Symbiose. -Vores igangværende produktionsudvidelser i Kalundborg, hvor Novo Nordisk investerer 18 mia. kr. i opførelse af fire nye produktionsfaciliteter og udvidelse af tre eksisterende faciliteter, betyder, at vi er nødt til at øge kølekapaciteten. I stedet for at kopiere vores nuværende setup med individuelle køletårne, der forsyner individuelle fabrikker, har vi (red. i fjernkøleanlægget) identificeret en mere bæredygtig løsning.

I dag køles Novo Nordisk og Novozymes af overfladevand fra en nærliggende sø, Tissø. Det nye fjernkøleanlæg vil eliminere brugen af overfladevand fra Tissø til køleformål.

-I dag leveres køling via individuelle køletårne, der er forbundet til de enkelte fabrikker, og som udnytter overfladevand fra den nærliggende Tissø. I det nye fjernkølingssystem bliver kølingen genereret af koldt havvand fra den lokale havn, der møder kølevand i et lukket kredsløb. Når det nye fjernkølesystem er fuldt indfaset, vil det overflødiggøre eksisterende køletårne og eliminere brugen af overfladevand fra Tissø til køleformål på siten, fortæller Jesper Haugaard, Vice President med ansvar for Novozymes.

Hans-Martin Friis Møller kalder det for en ”rigtig Kalundborg løsning”.  – Netop den 24. oktober er Kalundborg Symbioses 50-års fødselsdag. Det nye fjernkøl er en rigtig Kalundborg løsning, hvor vi løser vores udfordringer på en bæredygtig måde med alle vores lokale partnere. Derfor vil det næste naturlige skridt i forbindelse med fjernkøleanlægget være, hvordan vi kan udnytte den overskydende varme. Det vil være nærliggende at sende den til Holbæk.

Del dette med dit netværk: