Borgmester: Ny affaldslov er en kæmpe politisk skandale

Borgmester i Helsingør, Benedikte Kjær kalder direkte ny affaldslov for en kæmpe politisk skandale, som ingen gider at skrive om. Det handler om affald, klima og klimaministerens lovforslag om at konkurrenceudsætte forbrændingsegnet affald. Det er åbenbart så komplekst, at ingen gider at skrive om denne kæmpe skandale, der både rammer miljøet og borgerne i vores kommuner.

Ministeren fik vedtaget sit lovforslag, og nu sker det modsatte af, hvad han ellers lovede, skriver hun:

  • Målet med lovforslaget er mindre affaldsforbrænding i Danmark. Men miljøstyrelsen har netop offentliggjort, at der er mere affald i Danmark end det ministeren påstod sidste år. Så nu skal vi at eksportere affald ud af landet til dårligere anlæg end de danske. Miljøet er taberen!
  • Modsat forventningen rammer ministerens lovforslag nogle af mest miljørigtige affaldsforbrændingsanlæg. Miljøet er taberen!
  • Tusindvis af borgere får ekstra regninger og højere varmepriser – stik mod det, som ministeren lovede med lovforslaget. Borgernes privatøkonomi er taberen!

Fem kommuner – Hørsholm, Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Helsingør – er i en kæmpe klemme. Og vi har nok det eneste affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, der bliver ramt så hårdt og intensivt af ministerens hammer. Vi kan ikke bare nedlægge anlægget og indstille leveringen af varme til de godt 60.000 borgere, der får varme fra Norfors. Vi skal nemlig overholde lovgivningen om forsyningspligt! Men vi kan heller ikke inden for ministerens tidsfrister nå at omstille til anden varmeproduktion – f.eks. fra flis. Vi kan derfor blive tvunget til at bruge fossile brændsler. ABSURD!

I Norfors har vi det seneste år knoklet med konsekvenserne af ministerens lovgivning. Vi står i en alvorlig kattepine, som faktisk kan ende med, at vi må gribe ud efter fossile brændsler i stedet for varme fra affaldsforbrænding.

Hvorfor er vi endt her? Spørger Benedikte Kjær. – Jo, vi har med tilladelse fra Staten skrottet tre gamle affaldsforbrændingsovne og bygget en ny, som forbrænder affald meget mere effektivt og på en langt bedre miljømæssig måde. Det viser sig nu at være en dum investering. For vi indviede ovnen i 2017, og derfor er der ikke afdraget ret meget på gælden, som nu er på godt 750 millioner.

– Det betyder, at Norfors ikke kan leve op til ministerens lovning om at selskabsgøre anlægget og samtidig levere affaldsvarme, der ikke koster mere end det loft ministerens lovforslag lægger op til. Ovnen er for ny, gælden er for stor og det betyder, at prisen for at producere varme er højere end det, vi kan tage for varmen. Det giver underskud, og det må ikke ske i følge lovgivningen.

Vi forsøger at få dispensation fra selskabsgørelse og prisloft, men det betyder, at borgerne får højere priser ligesom loven også betyder er, at vi nu er nødt til at importere affald fra Italien og andre lande i Europa, fordi Norfors med stor sandsynlighed vil være for dyre til at vinde de udbud kommunerne laver af deres forbrændingsegnede affald. ABSURD!

Dårligt politisk håndværk. Hverken ministeren eller partierne bag L115 ville lytte til os. Og det er åbenbart så komplekst, at ingen gider at skrive om denne kæmpe skandale, der både rammer miljøet og borgerne i vores kommuner. Det er (bandeord) trist!

Del dette med dit netværk: