ARC: Miljøgavn og besparelser

Forbrændingsanlægget Amager Bakke er langt, langt mere miljøvenligt end sin forgænger. Det viser målinger fra det seneste halve år, der fortæller, at det nye anlæg kontinuerligt sparer miljøet for, hvad der svarer til 50.000 bilers udledning af NOx.

Ifølge Energy-Supply bliver der på det nye anlægs katalysator blandet ammoniakvand i den NOx-holdige røggas. Det betyder, at der kun bliver udledt én-tiendedel NOx, hvis man sammenligner med det gamle anlæg. Men der bliver også stillet skrappe krav til anlægget. – Vores grænseværdi er halvdelen af alle andre anlægs, og vi ligger på ca. 15 procent af grænseværdien, siger Peter Blinksbjerg, der er kvalitetschef hos Amager Ressourcecenter (ARC). Ikke nok med, at det nye anlæg gavner miljøet; det viser sig faktisk også på bundlinjen. For selv om det koster penge at drive katalysatoren, så er der hver måned et femcifret beløb at spare på grund NOx-afgiften.

Del dette med dit netværk: