Energipolitisk åbningsdebat 2020

Samspil om klima-, energi- og forsyningspolitik – en dynamo for ny dansk samfundsvækst, en grøn energirevolution og 70% reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

Årets tema: 20 års erfaringer til gavn for 2030-mål og klimaudvikling.

2020-kodeordene er “grøn” og “sammen”. 2020-udfordringen i årets Energipolitiske åbningsdebat er at gøre rigtig brug af de seneste 20 års energipolitiske erfaringer til at finde de næste 10 års energi- og klimaløsninger. De skal matche en grøn og bæredygtig energirevolution – og indfri de ambitiøse målsætninger om 70% drivhusgasudledning og sikre fortsatte danske førerpositioner på energi- og klimaområdet.

Et 2030-startskud. Igen i år har vi inviteret landets energi- og klimapolitiske beslutningstagere, forskere og energieksperter, fremtrædende aktører i energiselskaberne, industrien samt kommunerne, der arbejder målrettet med energi- og klimaplaner – til sammen med hele vores arrangørkreds at fortælle om aktuelle planer, projekter og tiltag, der skal realisere visionen om Danmark som grønt foregangsland.

Via en ambitiøs og bindende klimalov – brolagt af en lang række fagorienterede klimapartnerskaber tegner der sig en række spændende perspektiver, bl.a. en klimahandlingsplan, hvor energiøer med havvind, massiv investering i fremtidens grønne teknologier, øget energieffektivisering, grøn varme – nær- og fjernvarme, omstilling af industrien og skabelsen af en helt grøn affaldssektor, er de første konkrete streger til en fossilfri fremtid.

Det bliver et travlt Folketingsår … vi tager hul på debatten den 7.og 8. oktober.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig på Foreningen Danske Kraftvarmeværkers hjemmeside.

Energipolitisk åbningsdebat 2020 arrangeres af UdbudsMedia.dk, Nature Energy, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Biogas Danmark, Maskinmestrenes Forening samt Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Del dette med dit netværk: