Ekspert: Konkurrence – reform er nødvendig

I Danmark passerer en stor andel af den samlede økonomi gennem de offentlige kasser. Vi er samtidig udfordret af lav produktivitetsvækst. Det gør behovet for en reform af konkurrencereguleringen i det offentlige ekstra påtrængende.

Problemerne er dokumenteret i en ny rapport, »Mere konkurrence i det offentlige«. Den er udarbejdet for CEPOS af Konkurrencerådgivning.dk og trækker på mange års ekspertise fra konkurrencemyndighederne.

Utilstrækkelig konkurrence i det offentlige har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Alene manglende konkurrenceudsættelse af udbudsegnede offentlige opgaver må skønnes at koste 33 milliarder kroner om året. Regeringen har netop anslået ekstraomkostningerne ved dårlig regulering af forsyningssektoren til seks-syv milliarder kroner Sammenlagt svarer det til næsten 15.000 kroner om året pr. husstand.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgørelsesmetode kan det anslås, at det offentlige undlader at udbyde udbudsegnede opgaver for 381 milliarder kroner. I princippet gælder konkurrenceloven generelt og håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Men i praksis er de mindst konkurrenceudsatte områder fritaget. De er i stedet reguleret af såkaldte sektorspecifikke regler og er under tilsyn af langt svagere myndigheder.

I store dele af den offentlige sektor bliver opgaverne tilmed løst in house uden at undersøge, om private kunne gøre det billigere. Samtidig har mange kommuner kastet sig ud i erhvervseventyr, hvor de med skatteydernes penge i ryggen fortrænger private virksomheder.

Læs videre her: http://www.business.dk/debat/der-er-brug-for-langt-mere-konkurrence-i-det-offentlige

 

Del dette med dit netværk: