World Economic Forum: Danmark i front men med plads til forbedring på bæredygtighed

I en ny global måling fra World Economic Forum er Danmark blandt verdens ledende nationer i forhold til fremtidens vækstmotorer, når det gælder innovation, inklusion og resiliens. Til gengæld scorer Danmark lavt på bæredygtighed i forhold til vores ambitioner på området. World Economic Forum opfordrer i rapporten Future of Growth 2024 til en ny tilgang til at måle vækst, som ikke kun måler på økonomi.

– Rapporten er et vigtigt pejlemærke for Danmark. I år har World Economic Forum udvidet målebåndet, så også innovation, inklusion, bæredygtighed og resiliens er med i ligningen. Det giver en mere nuanceret forståelse af Danmarks styrker og svagheder, og selvom vi overordnet ligger rigtig flot, er der stadig udviklingspotentialer indenfor bæredygtighed, siger adm. direktør Juan Farré, Teknologisk Institut, som er World Economic Forums danske samarbejdspartner.

World Economic Forum påpeger i den netop udkomne rapport, at de søger at udvikle en ny metode til at tage temperaturen på den globale økonomiske vækst med de nye parametre. I rapporten fremhæves en betydelig økonomisk opbremsning, som er anslået til at falde til den laveste rate i tre årtier frem til 2030. Midt i det som World Economic Forum betegner som et ”igangværende økonomisk og geopolitisk chok”.

Bæredygtigt udviklingspotentiale. Danmark er i den nye rapport rangeret i gruppen af højindkomstlande og placerer sig i top fire og fem, når det gælder innovation og inklusion og som nummer otte på resiliens. Til gengæld havner Danmark som nummer 13 – nummer fire blandt højindkomstlandene – når det gælder bæredygtighed. Den lave score på bæredygtighed er blandt andet knyttet til affald pr. indbygger og kombineret med den lave grad af genanvendelse af ressourcer, som for nylig blev påpeget i Circularity Gap Report.

Hent rapporten her

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain. Foto: Copyright Teknologisk

Læs mere om Instituttet.

Del dette med dit netværk: