Stor DI-ros til NEKST-rapport

NEKST- arbejdsgruppens forslag til løsninger på de barrierer, der forhindrer udrulningen af grønne varmeløsninger i Danmark får DI-ros.

-Det er samlet set et meget stærkt oplæg, som NEKST-arbejdsgruppen har leveret, og jeg hæfter mig især ved, at mange af anbefalingerne faktisk kan implementeres med det samme uden videre politisk stillingtagen, så der er ingen undskyldninger for ikke at komme ud over rampen, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

“Det kan kun gå for langsomt med at få udfaset naturgas helt, og som NEKST-arbejdsgruppen peger på, så kan naturgassen erstattes med den grønne biogas, og vi er glade for, at det modsat de politiske udmeldinger foreslås, at biogassen godt kan have en rolle i den individuelle opvarmning fremadrettet, hvis den ellers kan konkurrere på markedsvilkår” siger Troels Ranis

I dag udnytter vi kun 13 pct. af overskudsvarmen, hvilket er alt for lidt, mener branchedirektøren: -Hver dag fyrer vi for gråspurvene, hvilket overhovedet ikke giver mening hverken for klimaet eller økonomien. Den billigste og bedste energi er den, som vi ikke bruger, og derfor mener vi, at det er på tide, at politikerne gør alvor af deres udmeldinger om, at prisloftet på overskudsvarme skal kasseres, fordi vi ved fra virksomhederne, at det simpelthen bremser mange, som ellers gerne ville investere i overskudsvarme, siger Troels Ranis og fortsætter:

-Under vores fødder i jorden ligger der en masse rør, der kan transportere overskudsvarme. Men de er flettet sammen på kryds og tværs inden for de enkelte kommuner. Hvis vi nu forestiller os, at rørene bliver koblet sammen på tværs af kommunegrænser spredt ud på Danmarkskortet, så vil de virksomheder, der eksempelvis ligger i Kalundborg, Aalborg, Esbjerg eller Nykøbing Falster levere varme til flere 100.000 borgere i omkringliggende kommuner. Vi misser altså nogle grønne muligheder, hvis vi ikke gør noget ved det.

Gasforsyningen af 300.000 husholdninger. Ifølge NEKST-arbejdsgruppen vil der i den kommende tid være omkring 300.000 gasforsynende husholdninger, der skal tage stilling til deres varmeforsyning. Det er helt afgørende, at der bliver taget særlig hånd om den store gruppe borgere, der bor i områder, hvor det ikke er muligt at få leveret fjernvarme.

– Varmepumper er én løsning, som er en god og effektiv varmekilde, som skal udrulles i størst mulig omfang der, hvor fjernvarmen ikke kommer. Og NEKST-arbejdsgruppen vil også sige helt farvel til naturgassen ved at åbne for mere biogas, især der hvor varmepumper ikke økonomisk giver mening.

– Det kan kun gå for langsomt med at få udfaset naturgas helt, og som NEKST-arbejdsgruppen peger på, så kan naturgassen erstattes med den grønne biogas, og vi er glade for, at det modsat de politiske udmeldinger foreslås, at biogassen godt kan have en rolle i den individuelle opvarmning fremadrettet, hvis den ellers kan konkurrere på markedsvilkår, siger Troels Ranis afslutningsvis.

Del dette med dit netværk: