Kasketforvirring i milliardklassen

Kasketforvirringen kan hurtig blive stor i slagsmål om milliardbyggeri. Striden om udbuddet af det kommende psykiatriske hospital i Aarhus fortsætter. Det sker uanset, at flere af de klagende virksomheder formentlig gerne ser sagen henlagt. Regionsformand er også investor-formand.

Det er Region Midtjylland, der gerne så en klagesag om OPP-projektet, det kommende psykiatrihospital i Aarhus, afværget. I mere end et år har projketet haft sit liv i Klagenævnet for Udbud. Region Midtjylland, som der klages over, har søgt at afvise sagen, da Regionen mente, at ingen af de oprindeligt klagende virksomheder nu mere var at finde i klagekredsen. Uanset dette, så  har klagenævnet slået fast i en ny afgørelse, at klagen fastholdes.

Det handler om et udbud af en kontrakt med en værdi på over 2 milliarder kroner. Konsortiet Team OPP tabte kontrakten om at opføre, drive og vedligeholde psykiatrihospitalet  – og det til et andet konsortium kaldet, Team KPC. Det fik sagen i gang.

Allerede sidste år konstaterede Klagenævnet, at Regionen givetvis havde overtrådt udbudsreglerne. Uanset dette valgte Region Midtjylland at indgå kontrakt med Team KPC.

Senere har en del af klagerne givet udtryk for ønske om såvel at trække klagen som afstå fra erstatning. Klagerne ønskede dog særvilkår for sin tilbagetræden – bl.a. at det ikke skulle have konsekvenser for de klagende selskaber, der ville fastholde klagen. En sådan indrømmelse giver Klagenævnet dog ikke. Da der ikke er givet udtryk for andet anser klagenævnet ikke klagekredsen for at være opbrudt, og sagen som sådan fortsætter. Selv hvis klagekredsen var opbrudt, ville virksomhederne have ret til hver især eller sammen at fortsætte klagesagen, slår klagenævnet desuden fast. Dog konstaterer klagenævnet, at A. Enggaard anses for at være trådt ud af klagesagen, fordi dette selskab direkte har meddelt dette til Team OPP’s advokat og Region Midtjylland.

Region Midtjyllands formand hedder Bent Hansen (S). Han er også formand i selskab med mere end stærk tilknytning til klagende selskaber. Men det har skam ingen betydning, lyder det fra selskabet Deas, der afviser, at f.ex. PKA’s ejerskab af Deas har haft nogen indflydelse på beslutningerne om at anlægge eller udtræde af klagesagen. Dette er anliggender for ledelsen af den daglige drift, lyder forklaringen! 

Del dette med dit netværk: