Intelligent konkurrenceudsættelse

KRONIK af Rikke Thorlund Haahr, der er chef for udbudsportalen.dk og Susanne Nørlund Munk, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat – læst på www.udbudsportalen. Kronikken har tillige været bragt som et økonomisk perspektiv i http://www.danskekommuner.dk/den 19. maj 2016.

Kronikken fastslår, at kommunerne i stor udstrækning samarbejder med private virksomheder, og brugen af konkurrenceudsættelse kan være en af vejene til at hente effektiviseringsgevinster.

Hverken urealistiske potentialer eller usikre forskningsmæssige studier bør afholde kommunerne fra at anlægge en pragmatisk og fornuftbetonet tilgang til konkurrenceudsættelse.

Der stilles spørgsmålstegn ved, om opgaverne nu også løses mere effektivt hos private end i den kommunale sektor? Og om  konkurrenceudsættelse af flere opgaver kan bidrage til, at vi får mere offentlig velfærd for skattekronerne? 

Læs videre her: http://www.udbudsportalen.dk/Aktuelt/Kronik—holdninger-til-OPS/Kommunerne-bruger-konkurrenceudsattelse-intelligent/

Del dette med dit netværk: