Efterlysning: Energi og vildskab

Der er nærmest stilstand i antallet af offentlig opgaver, der sendes i udbud, og mange virksomheder undrer sig over den offentlige sektors lunkne tilgang til samarbejde, sådan skriver Markedschef Jakob Scharff i kronik i Børsen. Og hanfortsætter:

Virkeligheden er nemlig, at samarbejdet med det private typisk skaber bedre og billigere løsninger for samfundet. Som når virksomheden A2B gentænker danskuddannelse for indvandrere i Rebild, og giver en økonomisk gevinst til kommunen ved at få flere ud på arbejdsmarkedet. Eller når Falck optimerer sagsbehandlingen af sygedagpenge i Horsens, og kommunen årligt sparer udgifter til sygedagpenge på 33 millioner kroner årligt.

Et kig på de generelle erfaringer viser, at konkurrence om offentligt finansierede opgaver giver både bedre og billigere løsninger. Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde har – på tværs af en række forskellige fagområder – dokumenteret en generel økonomisk gevinst på 14 procent. KL’s udbudsportal viser gevinster i samme størrelsesorden.

Alligevel er der offentlige opgaver for 288 milliarder kroner, som ikke er udsat for en simpel markedstest. På den baggrund er det svært at forstå kommunernes og regionernes klagesange i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med regeringen. 

Billedet er dog et andet, hvis man spørger landets kommunalpolitikere direkte, som Dansk Erhverv har gjort. Så svarer 6 ud 10 kommunalpolitikere, at der fortsat kan effektiviseres i egen kommune. 

Derfor kan vi konkludere, at den offentlige sektor skal have et kæmpe skud privat DNA. Ikke for afvikle, men for at udvikle den offentlige sektor. 

Vi kan starte med at sætte et ambitiøst politisk mål for, hvor mange opgaver skal i konkurrence. Det er ikke et mål for, hvor mange opgaver, de private skal udføre, men et mål for konkurrence. Et realiserbart mål inden for en 4-årig periode er konkurrence om opgaver for yderligere 50 milliarder i kroner. Det vil sende et klart budskab til virksomhederne om at samarbejde. 

Resultatet vil være et tættere samarbejde, som vil være godt for vores velfærdsstat. Det offentlige har mange steder brug for den private sektors innovationskraft, vildskab og lyst til hele tiden at gøre det bedre, slutter Jakob Scharff sin kronik i Børsen.

Del dette med dit netværk: