Tag nu hårdere fat, lyder klimamelding fra Rambøll til Aarhus

Gode hensigter vs konkrete ændringer

Aarhus skal i 2030  ifølge byrådets ambitioner være en CO2-neutral by. I Rambøll i Aarhus er vi dybt engagerede i den grønne omstilling. Så vi benytter lejligheden til at gøre status og spille ind med observationer og idéer i forhold til Aarhus Kommunes klimaindsats. Sådan lyder indlæg i Aarhus Stiftstidene afsendt fra Rambøll. – Aarhus Kommune har været foregangskommune på klimafeltet. Ambitionen om Aarhus som CO2-neutral går tilbage til 2008, og siden er der udarbejdet klimastrategier, femårige handlingsplaner og indsatskataloger. Meget er nået, men der ligger et stort arbejde forude. Kommunen selv har en stor rolle at spille med mange roller og kasketter, lyder det.

Der mangler ikke gode hensigter i kommunens klimaplaner og i det store indsatskatalog. Men djævlen er i detaljen. De konkrete ændringer er sværere at realisere, end det er at sætte ambitiøse mål og vedtage gode hensigter. – I Rambøll ser vi, at det er her, Aarhus Kommune står: Der er vigtige udfordringer, som skal håndteres hurtigt.  De handler i høj grad om at gøre klimaindsatsen konkret og forpligtende, om at indarbejde den i vores dagligdag og om at sikre et fast fokus på fremskridt.

Indsatskataloget, som er udmøntningen af kommunens klimahandlingsplan, er et vigtigt redskab. Kataloget bugner af ambitioner. Men det er et problem, at indsatsen – som vel skulle være en konkret plan for konkrete indsatser – ofte begrænser sig til at være en indsats om at lave en plan. Kommunen og dens magistratsafdelinger vil udarbejde strategier, udvikle planer og etablere taskforces på en lang række områder.

 Risikoen er, at det nemme tiltag – at udarbejde planen – kommer til at fungere som en måske lidt for bekvem måde at ”sætte de svære beslutninger i udvalg”. I lyset af de store ændringer, som skal ske, er 2030 lige om lidt. Der er vel derfor behov for, at byrådet opstiller mål om stramme deadlines for de strategier og planer, som skal udarbejdes, og nogle krav om, at de efterfølges af hurtig handling? Læs hele Rambøll indlægget her: https://stiften.dk/artikel/ramb%C3%B8ll-efterlyser-handling-aarhus-kommune-kan-tage-h%C3%A5rdere-fat-i-klimaindsatsen

Del dette med dit netværk: