Svanemærket bygningsrenovering

Vil man sikre sig, at bygningsrenovering både fører til lav energianvendelse og godt indeklima kan man nu vælge en svanemærket renovering.

Svanemærket sikrer samtidig, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav.

Bygningsejere, almene boligselskaber og kommuner står dermed overfor at skulle renovere en stor del af deres bygningsmasse i løbet af de kommende år. For første gang får de nu mulighed for at svanemærke renoveringerne. – Byggebranchen spiller en essentiel rolle i forhold til at sikre en bæredygtig fremtid, og renovering udgør en stadig stigende opgave for branchen. Derfor har det været oplagt for Nordisk Miljømærkning at udvikle kriterier for renovering, som sikrer, at renoveringen lever op til skrappe miljøkrav, fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

De nye kriterier stiller bl.a. krav om, at der sker en grundig miljøkortlægning af bygningen og har fokus på genanvendelse af byggematerialer, korrekt håndtering af farligt affald samt et godt indeklima i den renoverede bygning. – Svanemærket kræver en mere omfattende tilstandsanalyse og miljøkortlægning, end man normalt ser ved renoveringer. Fx kræver Svanemærket en kemisk analyse af flere stoffer end almindelige miljøkortlægninger gør. Samtidig er grænseværdierne for uønskede stoffer lavere end myndighedernes krav. For at begrænse brugen af ressourcer skal der ligeledes udarbejdes en plan for bevaring og genbrug af bygningsdele og -materialer, forklarer Martin Fabiansen.

Læs mere/kilde: https://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2018/6/nu-kan-man-ogsaa-svanemaerke-bygningsrenoveringer

 

Del dette med dit netværk: