Værn mod ulige konkurrence

Regeringen: Ny bred aftale vil sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige, Private virksomheder skal nu kunne klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence. Offentlige myndigheder skal desuden sætte priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes.

Ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Virksomheder skal fremover sikres bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige.

Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår. Tiltagene er en del af regeringens udspil ’Fair og lige konkurrence’, som skal klargøre vilkårene for konkurrence mellem offentlige og private aktører. Staten, kommuner og regioner skal sætte deres priser for erhvervsvirksomhed, så de lever op til anbefalingerne fra den internationale organisation OECD. Det offentlige skal fx medregne lån og profit på samme måde som en privat virksomhed.

 

– Aftalen vil være med til at modvirke, at offentlige myndigheder fastsætter priser under markedsprisen til skade for private virksomheder. Den vil være med til at sikre vækst i det private erhvervsliv. Det er også et vigtigt fremskridt, at vi får større åbenhed om de kontrolbud, der kommer fra kommuner og regioner. De virksomheder, der byder, skal have klar besked om, hvad de er oppe imod, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

 

Til efteråret vil regeringen bygge videre på udspillet. Klagemyndighedens kompetencer skal klarlægges. Grænserne for, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder må og ikke må udføre, skal defineres bedre.

Regeringen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, som skal bestå af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Den skal komme med konkrete forslag, der begrænser adgangen til statslig, regional og kommunal erhvervsaktivitet. Kredsen bag den politiske aftale mødes igen for at drøfte arbejdsgruppens forslag, når de er færdige.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar