Smarte sundhedsløsninger på messe

Det handler om velfærdsteknologi og hjælpemidler når det tirsdag den 23. maj går løs, og Health & Rehab 2023 slår dørene op til Nordeuropas største fagmesse for området. Hjælpemidler og velfærdsteknologi til sundhed og omsorg har aldrig har været mere aktuelle og på messen præsenteres og diskuteres de nyeste løsninger, som kan afhjælpe presset i både ældreplejen og i social- og sundhedssektoren. 

Health & Rehab-messen i Bella Center Copenhagen åbnes af ældreminister Mette Kierkgaard og en saks-bærende servicehund. Når snoren er klippet, er der et overflødighedshorn af events og virksomhedsstande, der over tre dage fra 23. – 25. maj giver besøgende rig mulighed for at afprøve, debattere og få indblik i de nyeste bud på sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering og hjælpemidler.

Se programmet her – eller via www.health-rehab.com

Mere aktuelt end nogensinde – Vi bliver fortsat flere ældre borgere, og flere har særlige behov. Samtidigt er der voksende mangel på sundhedsfaglige medarbejdere. Det kalder på nye måder at arbejde på – og på en helt ny tilgang til brug af velfærdsteknologi, hjælpemidler og digitale løsninger. Det har aldrig været mere aktuelt at kikke på, hvordan ny teknologi kan være en hjælp i ældreplejen eller i sundhedsvæsenet, siger Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care – branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, der står bag messen.

Hjælpemidler er ofte nødvendige for at få hverdagen til at fungere. Ergoterapeuter spiller en vigtig rolle i netop dette hjælpemiddel- og teknologiforum, hvor mere end tre fjerdedele dagligt er i berøring med hjælpemidler og velfærdsteknologi, som en del af deres arbejde med rehabilitering og forebyggelse. – Ergoterapeuter ved, at hjælpemidler kan være helt afgørende for, at mennesker med funktionsnedsættelser kan leve deres liv som andre både hjemme, på jobbet og i fritiden. Det handler om retten til selvbestemmelse og livskvalitet. Derfor er det interessant, at regeringen har ambitioner om at forenkle reglerne, så borgerne får øget tilgængelighed, mindre ventetid og mere smidig visitation. Det er så vigtigt, for hjælpemidler er ofte løsningen på at kunne være et aktivt menneske. Vi vil gerne bruge hjælpemidler mere aktivt i den forebyggende og rehabiliterende indsats, fordi de kan reducere funktionstab, og at behovet bliver større på sigt. Der er et stort potentiale her. Sådan siger formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager, der deltager i åbningsdebatten og i den politiske debat på messen dagen efter.

Del dette med dit netværk: