Pengene passer – Offentlige finanser i 2019

Kommunernes regnskaber for 2019 er offentliggjort. Opgørelsen af kommunernes regnskaber for 2019 viser, at kommunerne overholder budgetterne.

Det er Danmarks Statistik der nu har offentliggjort kommunernes regnskaber for 2019. Tallene som viser, at kommunerne sidste år brugte 250,8 mia. kr. på serviceområdet. Det er 1,1 mia. kr. mindre end budgetteret. Kommunerne brugte 18,1 mia. kr. på anlægsinvesteringer, hvilket er 0,1 mia. kr. mindre end budgetteret.

Kommunerne er underlagt økonomiske sanktioner ved overskridelser af budgetterne samt de aftalte rammer i økonomiaftalen. Med de gældende regler er der ved overskridelser af budgettet alene en sanktion, hvis kommunerne overskrider servicebudgettet, og ikke hvis de overskrider anlægsbudgettet, lyder faktaboksen fra Finansministeriet.

Regionernes 2019-regnskaber. Opgørelsen af regionernes regnskaber for 2019 viser, at regionernes regnskaber ligger inden for de aftalte rammer. Det er Danmarks Statistik der har offentliggjort regionernes regnskabstal for 2019. De viser, at regionerne holder udgifterne inden for aftaleniveauet.

Regionerne har brugt 114,4 mia. kr. på sundhed, mens de regionale udviklingsudgifter udgør 2,5 mia. kr. i 2019. Regnskaberne for 2019 viser, at regionernes udgifter til sundhed ligger ca. 0,2 mia. kr. under det budgetterede. Udgifterne til regional udvikling ligger 0,6 mio. kr. over det budgetterede, men ligger fortsat inden for den aftalte ramme til regional udvikling.

De realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør 6,8 mia. kr., svarende til 0,6 mia. kr. under budgettet.

Del dette med dit netværk: